Hva er viktigst? Erfaring eller «kunnskap»? Helse i dag baserer seg ofte på å lære diagnoser og medisiner, og å benytte seg av disse i møtet med mennesket. Livet består av «ups and downs», noe vi alle opplever fra tid til tid, noen har større svingninger enn andre. Men hva er egentlig kriteriene for kunne lære bort og hjelpe andre? Dersom man ikke har hatt en nogenlunde lik erfaring selv minker jo fort tilliten til at dette mennesket kan hjelpe deg med situasjonen. Mens med en tittel og et i diplom i å ha lest seg gjennom boka skal man liksom skape det samme, nemlig tillit. For det er jo det det hele dreier seg om, å føle at du blir trodd på, forstått, sett og hørt for den du er som person og individ.

Dersom du har en tittel har du en autoritetsrolle og det som hører med. Men er det virkelig dette en person i en vanskelig og tøff periode i livet trenger. Hvis vi tenker helt «basice» menneskelige behov, trenger vi alle kjærlighet, trygghet og følelsen av å høre til i sosiale relasjoner. Hvem er villige til å gi oss dette når vi trenger det som mest? Aller helst skulle vi jo få det fra våre næreste relasjoner og vårt eget nettverk, familie og venner, men i noen situasjoner strekker det ikke til.

Et godt eksempel på hvordan lønn, tittel, yrkesstatus og empiri vs utdanning kanskje er noe skjevfordelt, er forskjellen på lege og sykepleier. Jeg mener selv at sykepleiere kan være en reddende forskjell. I mine øyne gjør sykepleierne den viktigste jobben i så mange sammenhenger! De fortjener virkelig mer credit enn så mange av får i dag.

Jeg gleder meg til den dagen menneskelige egenskaper trumfer titler og autoriteter!

For å dra denne teorien hakket videre: se for deg at vår konkrete læring sitter i en del av hjernen (høyre), mens ideer og kreativitet hører til i den venstre. Dersom vi skal kunne få ideer ut i live, trenger vi at begge hjernehalvdelene jobber i samarbeid. Dette er kun ett eksempel på hvordan vi kan se for oss viktigheten av at hjernen fungerer som en helhet. Er man venstrehendt, er man for eksempel mer aktiv i den høyre hjernehalvdelen, noe som betyr at man bruker mer av sine intuitive og nyskapende evner. Logikken, som sitter i venstre hjernehalvdel, er viktig på mange områder, men for at et menneske skal være balansert og sunt, trenger naturligvis begge hjernehalvdelene å fungere i symbiose.

På samme måte er det med erfaring og intellekt. Jeg ser på samfunnet i dag som for det meste preget av logisk og analytisk tenkning og tilnærming til mange fagområder. Dersom denne delen tar overhånd, vil ikke de naturlige, helhetlige brikkene falle på plass. Kanskje ikke så rart at flesteparten i dag er høyrehendte, og at skolen fokuserer på analyse, språk, matematikk og logisk tenkning?

brain

b-left

b-right

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s